Home2021 2021 Tháng Sáu

Globally incubate standards compliant channels before scalable benefits. Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications.
06/20/2021

Project Mangager (PM) tại CSCMobi là vị trí quản lý dự án, chịu trách nhiệm về toàn bộ dự án bao gồm lập kế hoạch, bắt đầu, thực hiện, giám sát và kết thúc. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch triển khai, kế hoạch sản xuất và kế hoạch vận hành dự án. Trực...

https://cscmobi.com/wp-content/uploads/2018/09/cscmobi-logo-white.png
https://cscmobi.com/wp-content/uploads/2018/09/cscmobi-logo-white.png

CSCMOBI VIET NAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Cscmobi Viet Nam Technology Joint Stock Company
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CSCMOBI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 18 ngõ 9, tổ 14, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại của doanh nghiệp: 024.668.500.90

Mã số thuế: 0107009446